Dziwnów na podium, Międzyzdroje awansuje o jedną pozycję oraz gigantyczny skok Gminy Świerzno. To rzucające się w oczy wyniki rankingu zamożności samorządów przygotowywany corocznie przez czasopismo Wspólnota. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu podzieliliśmy przez liczbę ludności.

W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane jeszcze na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.

Najbogatsze Dziwnów i Międzyzdroje przodują w tabeli zamożności. Gigantyczny skok zanotowała Gmina Świerzno, która w przygotowanym rankingu przesunęła się niemalże o 1000 miejsc wyżej (z 1534 na 594) notując dochód wynoszący 3289 złotych na mieszkańca, kolejne jest Golczewo które znalazło się na 341. miejscu z dochodem 3183 złote na osobę. Wolin w rankingu zajął 385. pozycję z dochodem wynoszącym 3118 złotych. Kamień Pomorski w rankingu miast powiatowych awansował ze 168. na 165 miejsce z dochodem na jednego mieszkańca wynoszącym 3123 złote. Powiat Kamieński w swojej kategorii uplasował się na 110. pozycji z dochodem wynoszącym 906 złotych na mieszkańca.