Wszystko wskazuje na to, że decyzją Burmistrza Dziwnowa, tamtejszy samorząd zdecydował się o przejściu na pełną samodzielność. Gmina poinformowała bowiem o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie czystości z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Z kolei w trakcie najbliższej sesji radni zdecydują o dokapitalizowaniu własnej spółki kwoty miliona złotych kapitału rezerwowego na zakup sprzętu do wywozu odpadów komunalnych.

ZWiK w 2021 roku będzie mieć ręce pełne roboty. Za kwotę 1,36 mln złotych netto, spółka zajmie się oczyszczaniem jezdni, chodników poboczy, terenów zielonych, parkingów, zatok postojowych autobusowych, plaż i zejść na plażę. Spółka będzie realizować także konserwację wiat przystankowych, ławek, słupów ogłoszeniowych czy koszy na śmieci. W zlecone usługi wejdą także zimowe utrzymanie oraz przeciwdziałanie oblodzeniu jezdni, chodników, przejść dla pieszych, utrzymanie cmentarzy oraz porządku na terenach zielonych.

To jednak nie wszystko. Burmistrz Grzegorz Jóźwiak zdecydował, iż w związku z ofertą dwukrotnie przewyższającą posiadane środki na odbiór odpadów w 2021 roku, to zadanie zostanie także zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji z Dziwnowa. – Zdecydowaliśmy o tym, że od 1 lutego nasza spółka zapewni odbiór odpadów od mieszkańców – informuje Grzegorz Jóźwiak.

W związku z tym Burmistrz poprosi radnych, aby podczas najbliższej sesji dokapitalizować spółkę kwotą miliona złotych na zakup sprzętu do wywozu odpadów komunalnych. ZWiK to spółka, której udziały stanowią 100% własności Gminy.