Dzięki decyzji radnych oraz zmianie dziwnowskiego magistratu do sposobu zorganizowania przetargu mieszkańcy Gminy doczekają się domu kultury z prawdziwego zdarzenia. Nowy budynek zaplanowano za mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi przy ulicy Marynarki Wojennej. Ma on pomieścić 300 osób.

Gmina Dziwnów od dłuższego czasu bezskutecznie próbowała znaleźć firmę, która podejmie się wybudowania nowego domu kultury. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Budowa domu kultury miała pozwolić na stworzenie nowego miejsca do krzewienia kultury na terenie gminy.

Po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu w zmienionej formule do realizacji zadania zgłosiły się dwie firmy. Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji, dzięki decyzji radnych o zwiększeniu puli środków na inwestycje, Burmistrz zdecydował że nowy dom kultury wybuduje firma Gorbud ze Świdwina za 5,3 mln złotych.

Nowy budynek zaplanowano za mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi przy ulicy Marynarki Wojennej. Ma on pomieścić 300 osób.