Zmiana formuły przeprowadzenia zamówienia publicznego najwidoczniej przyniosła efekt. Dwie firmy wzięły udział w postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy dziwnowskiego domu kultury. Niestety najtańsza oferta jest wyższa o 700 tys. złotych od kwoty jaką zamierzała przeznaczyć gmina na realizację zadania. Teraz przed samorządem i radnymi decyzja, czy brakującą sumę uda znaleźć się w budżecie czy potrzebny będzie kolejny przetarg.

Gmina Dziwnów od dłuższego czasu bezskutecznie próbuje znaleźć firmę, która podejmie się wybudowania nowego domu kultury. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Budowa domu kultury miała pozwolić na stworzenie nowego miejsca do krzewienia kultury na terenie gminy. Nowy budynek zaplanowano za mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi przy ulicy Marynarki Wojennej. Mógłby on pomieścić 300 osób. Na zadanie zaplanowano 4,5 mln złotych.