W ciągu ostatniego roku jedynie 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie. Wciąż pali bowiem co czwarty dorosły.

Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Zapoczątkował go amerykański dziennikarz Lynn Smith, który w 1974 roku zaapelował do czytelników gazety „Monticello Times”, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. Akcja stała się popularna w USA, a później na całym świecie. W Polsce liczba palaczy stopniowo się zmniejsza. Z badań firmy Kantar wynika jednak, że wciąż pali jedna czwarta dorosłych, zaś 34 proc. Polaków mieszka z kimś palącym. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze.

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce przeprowadzonych przez Kantar Polska w 2019 r. na zlecenie GIS jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 r. do 21% w 2019 r. oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto w 2019 r. zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 r. – 16% wobec 23%.