Kolejny wniosek o dofinansowanie przygotowany przez Gminę Golczewo uzyskał pozytywną opinię. 100 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w Wysokiej Kamieńskiej.

Nowoczesne boisko z prawdziwego zdarzenia przyczyni się zarówno do polepszenia rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, jak i integracji lokalnej społeczności – stwierdza Burmistrz Maciej Zieliński.

„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej” uzyskała dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego.