Najmłodsze dzieci z gminy Golczewo nie wrócą do przedszkoli. Taką decyzję podyktowaną względami bezpieczeństwa podjął Burmistrz Maciej Zieliński. – Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich, a przede wszystkim zdrowie i życie dzieci przebywających w gminnych przedszkolach, jest dla mnie bardzo istotną sprawą, aby wszystkie decyzje podejmowane były wyjątkowo odpowiedzialnie i racjonalnie. Ze względu na stan epidemii, a co za tym idzie konieczność dostosowania pracy naszych placówek do zaleceń GIS, nie planujemy ich otwarcia z dniem 6 maja.

W ocenie Burmistrza otwarcie żłobków i przedszkoli ma nastąpić w szczycie epidemii, przy braku jednoznacznego stanowiska Sanepidu, mówiącego, że ewentualne otwarcie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci i ich rodzin, a także dla pracowników tych jednostek.

– Chciałbym zapewnić, że jako Burmistrz naszej gminy podejmuję wszystkie działania mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie jej mieszkańców. Podjęte przeze mnie decyzje będą adekwatne do sytuacji i uwarunkowane przede wszystkim ochroną zdrowia wszystkich – zaznacza Maciej Zieliński.