odstapie działke w M-je urządzona z wszyskimi mediami i domkiem cało rocznym zapraszam do kontaktu tel. lub na meila pozdraweiam