Zaglądamy na plac budowy modernizowanych ulic w Kamieniu Pomorskim. Na ulicy Zdrojowej trwają już roboty kanalizacyjne, z części ulicy Dworcowej zniknęła już część asfaltu. Wykonywane roboty to pierwszy z trzech etapów modernizacji okalającego dworzec obszaru.

Zgodnie z harmonogramem prac, całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku. Pierwszy etap prac obejmuje przebudowę ulicy Zdrojowej i ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Dziwnowską w kierunku sklepu Netto. Urzędnicy proszą mieszkańców o przestawienie pojazdów z uwagi na uniemożliwienie wjazdu i wyjazdu z i w kierunku ulicy Dziwnowskiej na przedmiotowym odcinku.

Przebudowę prowadzi firma Met – Instal z Goleniowa. Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa zapasowej kanalizacji kablowej). Wkład własny ze strony gminy wynosi 1,2 mln zł.