Przebudowa ulic Dworcowej i Jedności Narodowej w Kamieniu Pomorskim umieszczona na liście zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Teraz lista przekazana przez Wojewodę do akceptacji po analizie Ministra Infrastruktury zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów. 

Choć wciąż czekamy na ostateczną decyzję Ministra i Premiera, to nie będę ukrywał swojego zadowolenia z ogłoszonej przez Wojewodę listy. To dowód na to, że nigdy nie było mowy o rezygnacji z inwestycji polegającej na przebudowie ulic, które przez niektórych zostały już skreślone – zaznacza Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Kamieński samorząd po raz drugi stara się o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową ulic Dworcowej i Jedności Narodowej wraz z  budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej. W ub. roku gmin uzyskała na ten cel 60% dofinansowania z kwoty 3,7 mln złotych całego kosztu inwestycji.