To kolejne podejście do sprzedaży zabytkowego dworu w Margowie. Za niespełna 189 tys złotych, każdy z Was może stać się właścicielem nieruchomości dworsko – parkowej. Licytacja odbędzie się 9 listopada w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

Początki margowskiej rezydencji rodziny von Elbe sięgają XVIII w. kiedy powstał ryglowy dwór stanowiący obecnie skrzydło północne. Wiadomo, iż w 1775 r. przeprowadzono pierwszy remont dworu kiedy to na wymianę fragmentów więźby dachowej i ścian przeznaczono 25 pni dębowych. W 1859 r. do fasady dobudowano ryzalit, a trzydzieści pięć lat później do budynku dostawiono skrzydło południowe z zachowaną do dziś wieżą z tarczą zegarową, zakończoną krenelażem, w modnym wówczas stylu eklektycznym łączącym elementy neogotyckie z neorenesansowymi.W 1903 r. przebudowane zostały szczyty dachu. Na jednym z nich od wewnętrznej strony do dziś zachował się pamiątkowy napis „I. v. E. 1903.”. Po 1945 r. dwór należał do Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a później do Państwowych Gospodarstw Rolnych. Mieściły się w nim biura, szkoła, stołówka i mieszkania zakładowe. Po likwidacji PGR-ów obiekt był dzierżawiony, a następnie został sprzedany nie mając niestety szczęścia do właścicieli.

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę 31/70 o łącznej powierzchni 4,0920 ha. Nieruchomość wpisana jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem A-1340 jako założenie dworsko-parkowe. Jej licytacja odbędzie się 9 listopada o godzinie 14 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Grupa Finansowa CARGO Sp. z o.o. położonej: Świerzno, Margowo nr 1,2,3, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00019405/0.

Suma oszacowania wynosi 252 390,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 292,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 239,00zł.