Dwie oferty wpłynęły w ogłoszonym przez spółkę Marina Kamień Pomorski postępowaniu przetargowym na przebudowę portu rybackiego wraz z drogą dojazdową w Kamieniu Pomorskim. Na zadanie przewidziano 17 mln złotych, zaś najniższa z ofert została złożona przez konsorcjum trzech firm – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz firm ze Szczecina i Gryfic i wyniosła 15 mln 435 tys. zł. Druga z ofert złożona przez korporację budowlaną Doraco była wyższa o 400 tys. złotych. Na zadanie przewidziano 17 mln złotych.

Inwestycja przewiduje budowę nowego nabrzeża, wraz z pogłębieniem dna, budowę budynków magazynowych dla rybaków, budynku obsługi portu wraz z chłodnią i salą sprzedaży oraz pomieszczeniem magazynowo – chłodniczym a także przebudowę drogi dojazdowej wraz z parkingami i ścieżką rowerową. Jak mówi prezes Mariny Kamień Pomorski, z uwagi na wielobranżowy charakter inwestycji, konieczność ingerencji w dno morskie oraz fakt, że teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie do podpisania projektu było przedsięwzięciem wymagającym dużego zaangażowania, wsparcia i dobrej woli wielu osób.

Inwestycja wzbudziła w Kamieniu Pomorskim wiele kontrowersji i szereg dyskusji czy jest to obecnie projekt priorytetowy dla miasta. Niewątpliwie istnieje szereg potrzeb bardziej pilnych dla szerszej społeczności związanej z ochroną zdrowia, edukacją czy komunikacją. Jednakże środki pomocowe z programu operacyjnego Rybactwo i Morze obwarowane są restrykcyjnymi wymaganiami i nie ma możliwości ich przesunięcia na projekty inne niż przewidziane w programie. mówi prezes Sławomir Szwaja – Nie ma możliwości sfinansowania z nich szpitali, rozbudowy mariny, remontu dróg i chodników w mieście, budowy przedszkoli, żłobków, domów opieki, seniora czy budownictwa społecznego. Środki finansowe mogą być przeznaczone jedynie na modernizację portu. Dodam, że dofinansowanie jest olbrzymią szansą dla miasta przez fakt, że po rozliczeniu projektu nastąpi zwrot 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

Modernizacja portu rybackiego pozwoli na uporządkowanie i wykorzystanie części miasta leżącej nad wodą, która obecnie w żaden sposób nie jest zagospodarowana. Wpłynie ona z pewnością na podniesienie walorów turystycznych miasta, poprawi komfort pracy rybaków i umożliwi zakup świeżych ryb w warunkach do tego przystosowanych.

Istnieje potrzeba rzetelnego informowania mieszkańców Kamienia Pomorskiego o postępach jednej z największych inwestycji, która realizowana jest w mieście w ciągu ostatnich lat. Dofinansowanie do budowy mariny wyniosło około 7 mln złotych, przy całkowitym koszcie około 26 mln. Dofinansowanie portu rybackiego to aż 15 mln złotych. Nie sposób zatem przejść obojętnie obok takiego projektu na rzecz miasta – dodaje Prezes Szwaja.