Od początku trwania pandemii Polska zmaga się z niedoborem osocza, które jest kluczowe w terapiach leczenia chorych na COVID-19, gdyż pomaga w łagodzeniu objawów choroby. Rząd wprowadził ulgi dla ozdrowieńców, aby zachęcić ich do oddawania osocza. 

Ulgi dla ozdrowieńców, w tym dodatkowy dzień wolny, zostały wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Zgodnie z art. 3. osoby oddające krew lub jej składniki (m.in. osocze) po przejściu choroby COVID-19 mogą skorzystać z dodatkowego dnia wolnego nie tylko w dniu pobrania krwi, ale także dzień po. Dotychczas urlop przysługiwał tylko na jeden dzień.

Dwa dni urlopu obowiązywać będą jedynie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Potwierdzeniem jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. 

Inną ulgą mającą na celu zachęcić Polaków do oddawania osocza jest 33-procentowa ulga na korzystanie z transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej. Podobnie, jak w przypadku dodatkowego dnia wolnego, obowiązuje to tylko w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Dokumentem będącym potwierdzeniem do skorzystania ze zniżki jest zaświadczenie o trzykrotnym oddaniu krwi wydanym przez regionalne centrum krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa lub Centrum MSWiA.