W Kłębach (gm. Golczewo) od ponad miesiąca trwają prace związane z modernizacją drogi powiatowej w graniach Powiatu Kamieńskiego – przebudową drogi w Kłębach. Łącznie modernizacji poddany jest blisko kilometrowy odcinek zdegradowanej jezdni. 

Inwestycja realizowana jest przez firmę Strabag. Zadanie warte 2,24 mln złotych sfinansowano ze środków Gminy Golczewo, Powiatu Kamieńskiego oraz dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,12 mln zł.

Modernizacja obejmie odcinek 905 metrów drogi, która zostanie poszerzona do 6 metrów. Na poboczach pojawią się krawężniki oraz ciągi piesze. Całość prac ma zakończyć się jeszcze w tym roku.