Umowy na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Kwota w łącznej wysokości blisko 6 mln 117 tys. zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafi do 4 gmin i 2 powiatów na Pomorzu Zachodnim. Wśród zadań znalazła się przebudowa drogi w miejscowości Kłęby.

– Rządowe dofinansowanie dla samorządów jest  przeznaczone na najpilniejsze z punktu widzenia mieszkańców gmin i powiatów inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróżowania – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafi do Powiatu kamieńskiego, na III etap przebudowy drogi powiatowej nr 1039Z. Inwestycja o wartości 2 252 460 zł. realizowana będzie na 905 metrach drogi powiatowej w miejscowości Kłęby. Dofinansowanie z FDS wynosi 1 126 230 zł. Pozostałe środki dołoży Powiat wraz z Gminą Golczewo.