Dzięki dobrej współpracy Józefa Malca – Starosty Kamieńskiego z Maciejem Zielińskim – Burmistrzem Golczewa w dniu dzisiejszym (07.10.) została oficjalnie podpisana umowa na współudział w wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap”- modernizacja drogi w Kłębach.

Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2.243.546,35 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.126.230,42 zł, natomiast reszta środków będzie pochodziła w 50% z budżetu Gminy Golczewo i 50% z budżetu Starostwa Kamieńskiego w kwocie 569.115,21 zł.

Inwestycja będzie polegała na gruntownej modernizacji odcinka drogi o długości 905 m, oraz poszerzeniu jezdni z 5,3 m do 6 m, dobudowane zostaną krawężniki i ciągi piesze. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Dzięki temu przedsięwzięciu w dużej mierze zostanie uporządkowany dojazd do Golczewa od strony Powiatu Goleniowskiego i trasy S3. Jest to kontynuacja wcześniej już rozpoczętego zadania łączącego dwa sąsiednie powiaty kamieński z goleniowskim.

UM w Golczewie