Urzędnicy z kamieńskiego starostwa w towarzystwie przedstawicieli inwestora oraz władz Gminy Świerzno dokonali dziś oględzin i odbioru II etapu modernizowanej drogi Gostyń – Pobierowo. Prace na odcinku 617 metrów w ocenie urzędników Starosta oraz przedstawicieli inwestora zostały wykonane zgodnie z zakresem.

Inwestycja obejmowała modernizację 617 metrów tzw. „przejścia przez Gostyń”. Nowy odcinek rozpoczyna się w okolicy kościoła, a kończy tuż za hurtownią ulokowaną na końcu wsi.

Na miejscu pojawiła się nowa jezdnia, chodniki czy oznakowanie poziomie.

Choć obecni na miejscu przedstawiciele Gminy Świerzno zgłaszali swoje uwagi co chociażby wykonania kilku elementów takich jak zjazd przy remizie OSP czy oznakowanie poziomie, całość prac w ocenie Jana Kurowskiego reprezentującego Starostwo oraz przedstawiciela firmy Derylak – Bud czy Inspektora Nadzoru Budowlanego została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz projektem.

Choć inwestycja została sfinansowana ze środków Powiatu Kamieńskiego oraz Gminy Świerzno przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, to w ocenie przedstawiciela Powiatu Jana Kurowskiego, obecni na miejscu Wójt Gminy Świerzno nie mógł nanieść uwag dotyczących wykonania prac do protokołu odbioru.