RL

Powiat Kamieński wychodzi z programu naprawczego i od razu przymierza się do poważnej inwestycji. W związku z planowaną przebudową drogi pomiędzy miejscowościami Recław a Laska (gm. Wolin), starosta kamieński ogłosił zapytanie ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców. 

Inwestycja ma kosztować 3,5 mln złotych i cześć środków ma pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

RL2

Starosta planuje przebudowę na odcinku 3,5 km, w tym budowę chodników i zatok postojowych dla autobusów w miejscowości Laska, wzmocnienie istniejących przepustów oraz zastosowanie urządzeń zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.