Gmina Wolin ogłasza nabór wniosków na rok 2020 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie  i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

Druk wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2020 Burmistrza Wolina z dnia 20.05.2020 r. Z uwagi na ograniczenia w komunikacji i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Wolinie w związku z wprowadzonym stanem epidemii spowodowanym koronawirusem COVID-19 druk można pobrać osobiście ze skrzynki z drukami zawieszonej na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, lub w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 12), ewentualnie w wersji elektronicznej dostępnej w Biuletynie informacji publicznej: www.bip.gminawolin.pl (Obwieszczenia lub Prawo lokalne/Zarządzenia) lub na stronie Gminy Wolin : www.gminawolin.pl (w zakładce samorząd – azbest).

Złożenie wniosku będzie odbywało się poprzez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, skrzynkę podawczą umieszczoną w korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie bądź przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin), lub też elektronicznie na adres ePUAP Urzędu Miejskiego: g6b8y70mpj. Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 103, tel. 91 32 20 812.

Termin składania kompletnych wniosków upływa 19 czerwca 2020 roku.

Dofinansowanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowe zasady naboru wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu realizowane na terenie Gminy Wolin w 2020 roku określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2020 Burmistrza Wolina z dnia 20.05.2020 r. (dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Wolinie: www.bip.gminawolin.pl (Obwieszczenia lub Prawo lokalne/Zarządzenia) lub www.gminawolin.pl (w zakładce: samorząd – azbest)