Wojewoda zachodniopomorski podjął decyzję o rozdysponowaniu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowa pula środków o łącznej wysokości 833 tys.zł trafi do domów pomocy społecznej na Pomorzu Zachodnim.

– Środki zostaną przekazane 17 samorządom powiatowym na dofinansowanie bieżącej działalności 31 domów pomocy społecznej – mówi wojewoda Tomasz Hinc. Stanowią uzupełnienie w zakresie kosztów utrzymania mieszkańców.

Dotacja zostanie przekazana jutro (24 kwietnia).