Oczyszczalnia w Mokrawicy fot Paweł Ukraiński (8)

Najnowocześniejsze technologie, najwyższej jakości sprzęt oraz innowacyjne wykorzystanie osadów pościekowych – to efekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Mokrawicy przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Nowy obiekt zastąpi wybudowaną 20 lat temu, przestarzałą technologicznie oczyszczalnię.

Przebudowa była poważnym wyzwaniem zarówno dla firmy generalnego wykonawcy inwestycji, jak i dla naszego przedsiębiorstwa, gdyż prace budowlane były prowadzone na funkcjonującym obiekcie oczyszczalnimówi w rozmowie z naszą redakcją Adrian Guranowski.Do całkowitego zamknięcia prac budowlanych zostało już niewiele, w tym: wykonanie rurociągów międzyobiektowych, końcowe prace na niektórych obiektach w ciągu stabilizacji i higienizacji osadu, a także końcowe prace instalacji elektrycznej i automatyki. Wszystko wskazuje, że całość, bez opóźnień, zakończy się w przewidzianym terminie tj. do końca kwietnia 2015 r.

Oczyszczalnia w Mokrawicy fot Paweł Ukraiński (13)

Technologia zastosowana w Mokrawicy umożliwi nie tylko przyjazne dla środowiska oczyszczanie ścieków, ale także zgodne z przepisami przetwarzanie osadów pościekowych stanowiących często poważny problem dla tego typu obiektów. Osady będą odwadniane, kompostowane w pryzmach, a następnie, po higienizowaniu mieszane z biomasą. Po takim procesie, przetworzone osady, już w postaci kompostu, będą mogły zostać wykorzystane do celów rolniczych jako tzw. polepszacz gleby.

Nowa technologia zapewni redukcję związków biogennych z oczyszczanych ścieków, do poziomów zgodnych z dyrektywą Rady Unii Europejskiej. Przepisy Unijne przeniesione na grunt polskiego prawa wymagają, aby oczyszczalnie dla takich gmin jak Kamień Pomorski zostały dostosowane do wymagań w terminie do końca 2015 r.

Inwestycja naprawdę robi wrażenie, a najbardziej cieszy fakt, że po jej zakończeniu gmina uniknie kar finansowych za niedotrzymanie unijnych normmówi radny Tomasz Żurowski. – Uzyskane z biomasy odpady mogą w przyszłości posłużyć jako nawóz wykorzystywany przy nasadzeniach miejskich. Niestety nawozu tego nie można używać do uprawiania roślin jadalnych takich jak np. pory.

Oczyszczalnia w Mokrawicy fot Paweł Ukraiński (9)

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I”. Projekt przewiduje udział środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w tzw. aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Całkowity koszt inwestycji to ponad 20 mln. zł., natomiast PGK sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ponad 11 mln. zł.

kamienskie.info