Do Sejmu w środę trafił wniesiony przez grupę posłów PiS projekt ustawy likwidującej od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – tzw. 30-krotności ZUS. Ma przynieść dodatkowe 7,1 mld zł.

Proponowana regulacja zakłada, że począwszy od 2020 r. składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a nie – jak dotąd od kwoty, stanowiącej 30-krotność prognozowanego na dany rok w gospodarce przeciętnego wynagrodzenia. Zniesienie 30-krotności ma – jak napisano w uzasadnieniu – przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Zniesienie ograniczenia spowoduje też, że zwiększą się również wpływy składkowe do Funduszu Rezerwy Demograficznej – stwierdza też uzasadnienie.

Projekt mocno zaskakujący i kontrowersyjny. Nowelizacja przepisów zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To tzw. limit 30-krotności. Dzięki niemu zarabiający ponad 10 tys. zł miesięcznie nie płacą już składek na ZUS. Dlaczego? Bo dziś odkładane przez nich pieniądze oznaczałyby, że w przyszłości ZUS musiałby wypłacić im gigantyczne emerytury.

Kto wnioskuje o zmiany? Robi to m.in. poseł PiS Marcin Horała – wnioskodawca projektu. To o tyle zaskakujące, że przez całą kampanię wyborczą Porozumienie Jarosława Gowina mówiło, że co by się nie działo, to zniesienia 30-krotności nie będzie. Być może jest to więc nagły zwrot i zaczątek pierwszego sporu w nowym parlamencie.