Do kiedy rozliczyć PIT za 2020 rok? Kiedy otrzymamy zwrot nadpłaty podatku od fiskusa? Oto lista terminów i odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące podatków oraz rozliczeń z urzędem skarbowym w 2021 roku.

Zeznania podatkowe PIT będzie można składać od 15 lutego 2021 roku. A do kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem? Ostateczny termin na złożenie rozliczenia PIT to 30 kwietnia 2021 roku. Terminy te wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie są zasady dotyczące rozliczania z urzędem skarbowym? Do wyboru mamy kilka rodzajów zeznań podatkowych. Z osiągnięto dochodu osoby fizyczne mogą rozliczać się z osiągniętego dochodu na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Formularz PIT-37 jest między innymi dla osób, które były zatrudnione na etacie lub wykonywały pracę na zlecenia – podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (obecnie obowiązujące stawki to 17 procent i 32 procent). Jeżeli podatnik miał przychody z innych źródeł – to powinien rozliczyć się na formularzu PIT-36. Chodzi tu o pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych, dochody małoletnich dzieci oraz w przypadku obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych. Natomiast przychody opodatkowane podatkiem liniowym rozliczamy na PIT-36L, uzyskane z obrotu papierami wartościowymi – na PIT-38, a uzyskane dzięki sprzedażom nieruchomości – na PIT-39.

Według przepisów, w przypadku zeznania elektronicznego, Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego – rozliczenia PIT.