Do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Stawka za spisanie jednego gospodarstwa wynosi 37 zł brutto.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni być osobami pełnoletnimi mieszkającymi na terenie danej gminy z co najmniej średnim wykształceniem. Muszą posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie i nie mogą być skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić do urzędu gminy, gdzie otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.

O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów). Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się uwierzytelniającym identyfikatorem. Rachmistrz otrzyma też urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych także samodzielnie poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej oraz w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego.

Wynagrodzenie dla rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.