Bez pozwoleń, sanepidu, badań, właśnie w taki sposób mają być wykonywane tatuaże w jednej z nieruchomości w Wysokiej Kamieńskiej – Tyle się słyszy o WZW, HIV, odrze. Wystarczy kropla krwi by zachorować na żółtaczkę. Używane są igły i narzędzia, które powinny być wymieniane i przechowywane w sterylnych warunkach – alarmuje jeden z naszych Czytelników.

Od pewnego czasu w prywatnym domu przyjmowane są osoby, którym robione są tatuaże. Odbywa się to w warunkach domowych, bez jakichkolwiek pozwoleń, bez sanepidu, bez badań. Mężczyzna, który to wykonuje nie ma założonej działalności, nie ma uprawnień, nie opłaca składek do US z tytułu pobierania opłat. Często tatuowane są osoby pochodzenia ukraińskiego, które jak wiadomo w większości nie są szczepione. Czy nie zagraża to bezpieczeństwu innym osobom? Profilaktyka zdrowotna jest przecież bardzo ważna. Tyle się słyszy o WZW, HIV czy odrze. Wystarczy kropla krwi by zachorować na żółtaczkę. Używane są igły i narzędzia, które powinny być wymieniane i przechowywane w sterylnych warunkach , a niestety tak nie jest. Z pomieszczeń korzystają domownicy jak i osoby tatuowane np. z toalety – alarmuje jeden z Mieszkańców.

Certyfikat jakości dla najbezpieczniejszych salonów piękności oraz wyśrubowane wymogi. Tego w najbliższym czasie będzie wymagać Główny Inspektor Sanitarny i resort zdrowia w świetle nowych przepisów dla firm usługowych zajmujących się poprawianiem urody. Wszystko przez nonszalanckie zachowania w salonach tatuażu i kosmetycznych, co prowadzi do wzrostu liczby zakażeń.

Resort zdrowia też chce wprowadzić przepisy, w których określi, jakie narzędzia mogą być stosowane w gabinetach. Można będzie stosować wyłącznie „czyste i technicznie sprawne wyroby oraz narzędzia, w stopniu zapewniającym ochronę przed szerzeniem się zakażeń i chorób zakaźnych”. Co to znaczy? Że muszą być one sterylne, jeśli ich stosowanie narusza lub może naruszyć ciągłość tkanek ludzkich lub wiąże się z kontaktem z błoną śluzową. Dlatego konieczne ma być poddawanie ich dekontaminacji w sterylizatorach parowych we własnym zakresie lub w zewnętrznej firmie. Przy okazji kontroli będzie może zażądać dokumentacji dotyczącej sterylizacji.