Nasz materiał dotyczący dziesięciu 10 grzechów głównych nieuczciwych zarządców, wywołał żywiołową dyskusję wśród Czytelników. Niektórzy postanowili podzielić się z nami swoimi przykrymi doświadczeniami. Jak zwraca uwagę nasza Czytelniczka z Kamienia Pomorskiego, jeden z zarządców nieustannie zasłania się przepisami RODO i nie udostępnia dokumentów właścicielom lokali, tworzących wspólnotę mieszkaniową. Aby uczulić naszych Czytelników, upubliczniamy wiadomość nadesłaną przez jedną z Mieszkanek.

„Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od niedawna. Każdy słyszał o RODO, ale niewiele osób zna szczegóły stosowania RODO we wspólnotach mieszkaniowych. Niestety w Kamieniu Pomorskim jeden zarządca często powołując się na RODO odmawia wyjaśnień lub okazania dokumentów wspólnoty.

Po wejściu RODO wystąpiły problemy i nadużycia w zakresie  zarządzania. Ochrona danych osobowych nie może być wymówką dla nieudostępnienia dokumentów członkowi wspólnoty mieszkaniowej. W kwestii ochrony danych osobowych, dopuszcza się przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zatem w każdym przypadku, gdy szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie, z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych – udostępnienie danych nie może być traktowane jako naruszenie prawa.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo, ale też i obowiązek, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy o własności lokali, kontrolowania działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz (zgodnie z art.27) współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Te dwa przepisy powodują, ze właściciel lokalu ma takie samo prawo dostępu do dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, co każdy członek zarządu. W innym wypadku nie byłoby możliwe ani sprawowanie kontroli właściciela lokalu nad zarządem, ani współdziałanie w zarządzie.

Właściciel lokalu oprócz faktycznego wglądu może też żądać kopii dokumentów, ponieważ nie jest w stanie zapamiętać wszystkich informacji. Właściciel lokalu nie musi być specjalistą w zakresie zagadnień w nich wyszczególnionych, więc tylko kopiując je, może zasięgnąć opinii osób trzecich na temat ich poprawności.

Czytelniczka z Kamienia Pomorskiego”
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)