Z takim pytaniem do naszej redakcji zwróciła się jedna z mieszkanek Wolina, zaniepokojona faktem, że dzieci przebywają w 30 osobowych grupach. O odpowiedź postanowiliśmy poprosić Dyrektor Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie „Kraina Uśmiechu”.

– Chcielibyśmy wyjaśnień od Pani Dyrektor Przedszkola w Wolinie. Dlaczego w dobie takiej pandemii gdzie szkoły zamykają, zakazują kontaktu z ludźmi, są ograniczenia w sklepach, w przedszkolu są narażane nasze dzieci, ponieważ Pani dyrektor nie ma zorganizowanej kadry i dzieci przebywają w grupach po ponad 30 osób w grupach łączonych. Czy to jest odpowiedzialne? Dlaczego rodzice nie zostali poinformowani o takiej sytuacji? – dopytywała jedna z naszych Czytelniczek.

Dobro dzieci oraz ich bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem wszystkich pracowników przedszkola. W placówce przestrzegane są procedury dotyczące reżimu sanitarnego, świadczy o tym fakt,  iż placówka funkcjonuje nieprzerwanie od maja – zapewnia Iwona Perlińska.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie „Kraina Uśmiechu” podkreśla, że placówka przestrzega wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, z zastrzeżeniem opieka nad dziećmi w podmiocie ma się odbywać  w miarę możliwości organizacyjnych. 

Niestety od wtorku 17 listopada możliwości organizacyjne  przedszkola są znacznie ograniczone przez absencję chorobową kadry pedagogicznej i personelu przedszkola. W grupach łączonych nigdy liczba dzieci nie przekracza 25. Ponieważ sytuacja jest rozwojowa rodzice już od początku listopada są informowani o możliwości zawieszenia dziecka w zajęciach do czasu ustabilizowania się sytuacji pandemicznej.  Jeżeli sytuacja się nie poprawi, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola dyrektor podejmie kroki zgodnie z procedurą, o czym zostaną poinformowani rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola – dodaje dyrektor Perlińska.