Cztery komitety wyborcze wystawią swoich kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zaplanowanych na 6 września 2020 roku. Chodzi o okręg wyborczy nr 9, w którym z mandatu radnego zrezygnował radny Mateusz Stodulski.

Pierwszy z zarejestrowanych komitetów wyborczych to KWW „Czas na młodych”. Pełnomocnikiem komitetu została pani Agata Gdaniec. Drugi z komitetów to KWW Ziemia Kamieńska. Jego pełnomocnikiem został Pan Mariusz Palenica. Trzeci komitet to „KWW Łączy nas Kamień”. Jego pełnomocnikiem została pani Renata Bielaszewska – Mamzer. Jako ostatni zarejestrowany został komitet KWW „Wojciecha Stefana Gościniaka”. Jego pełnomocnikiem została Iwona Gościniak.

Kto wybierze swojego radnego?