Najprawdopodobniej firma Met – Instal z Miękowa (gm. Goleniów) przebuduje ulicę Dworcową, Jedności Narodowej i Zdrojową w Kamieniu Pomorskim. Inwestycja na której realizację przeznaczona 4 mln złotych, przyciągnęła cztery podmioty, które chciałby wykonać jej modernizację.

Zgodnie z harmonogramem prac, modernizację rozłożono na okres 2 lat. Całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku. Inwestycja znalazła się wśród 69 pozycji, które trafiły na listę Wojewody Zachodnioporskiego. Gminie udało się uzyskać 60% środków, tj. 2,7 mln złotych przy wkładzie własnym 1,8 mln.

Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa zapasowej kanalizacji kablowej).