Wszystko wskazuje na to, że tym razem uda wyłonić się wykonawcę największej w historii inwestycji w Gminie Międzyzdroje spośród czterech ofert, które wpłynęły do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w związku z przetargiem na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach.

Przebudowa naszej oczyszczalni ścieków, pochłonie prawie 65 mln złotych. Otrzymaliśmy 4 oferty, z których dwie spełniają nasze kryteria finansowe i przystępujemy do sprawdzania całej dokumentacji – informuje Burmistrz Mateusz Bobek.

Przebudowa ma celu polepszenie parametrów oczyszczalni ścieków takich jak: wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów, optymalizacje kosztów eksploatacji, polepszenia parametrów przepustowości, przy jednoczesnym polepszeniu jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni.