W najbliższą niedzielę w Kamieniu Pomorskim, w okręgu nr 9 obejmującym Osiedle Chopina, ulicę Gryficką, Dziwnowską, Długosza, IV Pułku Piechoty odbędą się wybory uzupełniające. Wyborcy z tego okręgu pod pozycją nr 1 znajdą kandydaturę Wojciecha Gościniaka. 49 – letni mieszkaniec Kamienia Pomorskiego, ma żonę oraz córkę. Od urodzenia związany jest z Kamieniem Pomorskim. 

Jeśli zostanie Pan wybrany do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim to jakimi sprawami chciałby się Pan zająć?

Najbardziej interesują mnie sprawy miasta bezpośrednio związane z moją pracą zawodową tzn. rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Mogę śmiało stwierdzić, że znam się na tym dobrze, bo zajmuję się tym tematem od ponad dwudziestu lat. Jeśli wyborcy mi zaufają mogę wnieść spory wkład do Rady Miejskiej w tym zakresie.

Obserwuję często pracę Rady i widzę, że są w niej osoby doświadczone w sprawach oświatowych, kulturalnych czy tych związanych z pomocą społeczną. Brakuje kogoś z wiedzą techniczną dotyczącą podstawowej infrastruktury. Nie należy tego bagatelizować, bo są to sprawy bardzo ważne. Dostęp Mieszkańców do mediów, to podstawowa potrzeba każdego gospodarstwa domowego. 

Jakie konkretnie tematy chciałby Pan podjąć jako radny w obecnej kadencji?

Wiem, że sporo jest jeszcze do zrobienia. Osiedle Chopina to nieustannie rozrastający się kompleks domów jednorodzinnych, które to niejednokrotnie budowane są w szczerym polu. Mam też świadomość ograniczonych środków jakimi dysponuje gmina, jednak będę zabiegał o to, aby nie tylko uzbrajać kolejne działki, ale także modernizować drogi dojazdowe do nich. 

Kolejną sprawą jest kwestia planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej. Jako radny, będę chciał aktywnie uczestniczyć w pracach mających na celu jak największe ułatwienie dojazdu i funkcjonowania mieszkańców Osiedla Chopina chociażby w czasie wyłączenia z użyciu mostu. 

Z racji wykonywanego zawodu uczestniczyłem w opracowywaniu planu rozwoju sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych obejmujących okres do 2022 roku. Aktualizacja tego planu została dziś (4.09) przyjęta przez Radę Miejską. Obejmuje ona szereg ważnych zamierzeń inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych dotyczących sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie miasta, a w szczególności na terenach wiejskich gminy Kamień Pomorski. Jeżeli zostanę wybrany, to moja wiedza pozwoli innym radnym o wiele dokładniej zrozumieć ten temat i uniknąć wielu nieporozumień. Zaplanowane modernizacje i rozbudowy ujęte w planie mają już pozyskane środki z różnych źródeł finansowych, tak więc są całkowicie realne. 

A czy te zadania dotyczą okręgu w którym Pan kandyduje na radnego Rady Miejskiej? 

Przy opracowaniu zamierzeń modernizacyjnych lub remontowych wodociągów i kanalizacji zawsze dbałem o to, żeby były uwzględnione działania poprawiające dostęp do infrastruktury w rejonie ulicy Dziwnowskiej, Długosza, Gryfickiej oraz Osiedla Chopina. Chcieliśmy, aby zaplanowane działania zwiększyły komfort korzystania z sieci przez jej użytkowników. 

Chodzi tu np. o instalowanie nowoczesnych wodomierzy radiowych, które nie będą wymagały osobistego udziału użytkownika w odczycie. Ponadto wykonana przez nas praca na ulicy Dziwnowskiej reguluje ciśnienie w sieci i daje mieszkańcom wspomniany przeze mnie komfort. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytkowania sieci w rejonie ulic Chopina, Lutosławskiego oraz Suligrosza, systematycznie też przedłużamy poszczególne odcinki, aby uzbroić nieruchomości zgodnie z wnioskami indywidualnych użytkowników. 

Zapraszam wszystkich Mieszkańców ulicy Dziwnowskiej, Gryfickiej, Jana Długosza, IV Pułku Piechoty oraz Osiedla Chopina już w najbliższą niedzielę (6.09) na głosowanie. Lokal wyborczy znajduje się przy ulicy Konopnickiej, w budynku Liceum Ogólnokształcącego.