Już nie tylko ceny prądu, ale także i gazu urosną. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę nr 9 w zakresie dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) należącej do PGNiG.

O ile średnio wzrośnie taryfa PSG? Nawet średnio o 3,6 proc. – podaje w komunikacie PGNiG. Wyjątkiem tutaj będzie gaz koksowniczy. Nowe stawki mają obowiązywać do końca 2021 roku. „Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne taryfa dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. Wskazany w decyzji prezesa URE termin obowiązywania nowej taryfy dystrybucyjnej upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

W grudniu natomiast URE zatwierdził taryfę na 2021 rok na paliwo gazowe dla gospodarstw domowych spółki PGNiG Obrót Detaliczny – największego sprzedawcy gazu. Taryfa jest o 4,5 proc. niższa od zeszłorocznej. W 2021 roku urosną też ceny prądu, m.in. przez opłatę mocową, która pojawi się na rachunkach Polaków w 2021 roku.