1 (4)

W sali Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się dziś obchody święta Policji Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim. Dzisiejsza uroczystość miała charakter szczególny, bowiem była połączona z ceremoniałem oficjalnego przejęcia władzy przez Komendanta Powiatowego Policji insp. Piotra Krakowskiego.

– Za nowym komendantem przemawia to że długo służył jako wykonawca, ma perspektywę zdobytą w wielu miejscach. Kamień Pomorski to nie jest łatwa jednostka. Przy tym stanie etatowym który jest można jeszcze opanować jednostke poza sezonem, natomiast w jego trakcie trzeba umiejętnie gospodarować swoimi silami i nie marnować ani jednej godziny pracy funkcjonariusza. Życzę Panu, aby zbudował Pan zespół przyjaciół ba który będzie pan mógł liczyć – powiedział podinsp. Jacek Cegieła, Komendant Wojewódzki Policji.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (14)
1 (15)
1 (16)
1 (17)
1 (18)
1 (19)
1 (20)
1 (21)
1 (22)
1 (23)
1 (24)
1 (25)
1 (26)
1 (27)
1 (28)
1 (29)
1 (30)
1 (31)
1 (32)
1 (33)
1 (34)
1 (35)
1 (36)
1 (37)
1 (38)
1 (39)
1 (40)
1 (41)
1 (42)
1 (43)
1 (44)
1 (45)
1 (46)
1 (47)
1 (48)
1 (49)
1 (50)
1 (51)
1 (52)
1 (53)
1 (54)
1 (55)
1 (56)
1 (57)
1 (58)
1 (59)
1 (60)
1 (61)
1 (62)
1 (63)
1 (64)
2 (1)
2 (2)
2 (3)
2 (4)
2 (5)
2 (6)
2 (7)
2 (8)
2 (14)
2 (13)
2 (12)
2 (10)
2 (9)
2 (11)
2 (15)
1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 1 (35) 1 (36) 1 (37) 1 (38) 1 (39) 1 (40) 1 (41) 1 (42) 1 (43) 1 (44) 1 (45) 1 (46) 1 (47) 1 (48) 1 (49) 1 (50) 1 (51) 1 (52) 1 (53) 1 (54) 1 (55) 1 (56) 1 (57) 1 (58) 1 (59) 1 (60) 1 (61) 1 (62) 1 (63) 1 (64) 2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (14) 2 (13) 2 (12) 2 (10) 2 (9) 2 (11) 2 (15)

W trakcie uroczystości złoty medal za długoletnią służbę otrzymał: asp. szt. Włodzimierz Mójta, awans na stopień nadkomisarza Marcin Kraszewski, stopień sierżanta sztabowego Krzystof Dajczak, aspiranta sztabowego: Krzysztof Adamowicz, Rafał Bardyn, Sławomir Bojanowski, Michał Ekiert, Piotr Kalinowski, Mariusz Popławski, Roman Waga, Hubert Zieliński, stopień starszego aspiranta: Ryszard Ciślak, Dariusz Marjański, Krzysztof Paliowoda, stopień aspiranta: Bernadetta Kujda, Joanna Tomczak, stopień mł. aspiranta: Elżbieta Bartnik, Marcin Janaszczyk, Anna Kempa, Łukasz Kupryjańczyk, Paweł Hein, stopień sierż sztabowego: Piotr Woźny, starszego sierż: Dariusz Surowiecki, sierż: Adam Waga, Piotr Lisiczko, Edyta Nawrocka, Piotr Sługocki, stopień st posterunkowego: Aleksandra Berenda, Krzysztof Wróblewski, Maciej Korwin-Szymanowski.