Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony nasz sprzedaż nieruchomości po byłym Areszcie Śledczym w Buniewicach, położonym nieopodal Kamienia Pomorskiego.

Oddalona  około 5 km od Kamienia Pomorskiego nieruchomość, położona jest na Wyspie Chrząszczewskiej, tuż nad Zalewem Kamieńskim. W jej skład wchodzą między innymi budynek administracyjny i mieszkalny, boisko sportowe oraz garaż samochodowy. Blisko trzyhektarowa działka została przygotowana do sprzedaży za cenę wywoławczą w wysokości 1 197 300,00 zł. Najbliższy, kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 25 września za cenę wywoławczą w wysokości 1 077 570,00 zł. Obiekt w Buniewicach służył wcześniej jako oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim. W połowie 2018 r. nieruchomość powróciła do Zasobu WRSP.