Jest konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaube w Wolinie. Burmistrz Wolina ustaliła, że nowa osoba kierująca tą placówką kulturalną, będzie pełnić swoją funkcję po spełnieniu określonych kryteriów przez okres 5 lat.

Dokumenty w konkursie, należy składać do 2 grudnia do godziny 12 w Urzędzie Miejskim w Wolinie.