Nowo powołana instytucja jaką w Wolinie będzie żłobek miejski musi mieć kadrę zarządzającą. Z tego też powodu, Burmistrz Wolina ogłosiła nabór na stanowisko dyrektora. Utworzenie miejskiego żłobka to efekt dofinansowania jakie samorząd otrzymał w ramach programu „Maluch+”. Jednostka ma ruszyć od 1 lutego 2021 roku.

Instytucja wymaga zatrudnienia odpowiedniej kadry oraz dyrektora. Czego oczekuje Burmistrz od osoby kierującej nową jednostką?

Termin składania dokumentów w konkursie mija 18 stycznia o godzinie 12.

Nowoczesny oddział żłobkowy dla 44 dzieci znajdzie się zaadaptowanej części przedszkola. Dzięki temu najmłodsi mieszkańcy gminy i ich rodzice korzystać będą z nowoczesnych sal i sprzętu. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, profilaktyczno-zdrowotnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 1. roku życia do 3 lat Całkowity koszt zadania opiewa na 1,6 mln złotych, z czego wkład własny gminy to jedynie 520 tys. zł.