Jest konkurs ogłoszony przez Burmistrza Golczewa na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie. Nowy dyrektor placówki otrzyma pięcioletni kontrakt, jednak będzie musiał spełnić szereg wymagań.

Od kandydatów oczekuje się obywatelstwa polskiego, wykształcenia wyższego (mile widziane kierunkowe, m.in. zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, animacja społeczno – kulturalna), 5 – letniego stażu pracy, znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności kulturalnej. Jako wymagania dodatkowe wskazano znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, predyspozycje menadżerskie, umiejętność kierowania zespołem oraz dyspozycyjność.

Mile widziane, aby kandydaci dysponowali prawem jazdy, posiadali znajomość obsługi komputera oraz wykazali się znajomością zagadnień i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj