Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim nie udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Stanisławowi Kurylle. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 6 osób było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Radni zdecydowali o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonanego w ub. roku budżetu. 

Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. W przypadku Kamienia Pomorskiego, „za”musiało zagłosować ośmiu radnych. Brak bezwzględnej większości głosów „za” w tymże głosowaniu oznaczał podjęcie uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

Jednocześnie na tej samej sesji radni zdecydowali o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W trakcie podejmowania decyzji, nikt nie zabrał głosu w dyskusji.