Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Wolinie Ewa Grzybowska dokonała podsumowania z wykonania kończącego się budżetu gminy (przygotowanego jeszcze przez poprzedniego Burmistrza) oraz nakreśliła główne założenia przyszłorocznego budżetu, który Radni będą formalnie przyjmować na kolejnej Sesji (projekt budżetu został przedłożony jakiś czas temu). 

Burmistrz Wolina podziękowała radnym, współpracownikom i partnerom zewnętrznym za ciężką i skuteczną pracę, która zaowocowała pozyskaniem gigantycznej sumy dofinansowań na kwotę ponad 8 milionów złotych. Warto dodać, że kilka innych wniosków o dofinansowania czeka jeszcze na oficjalne decyzje. 

Potężny zastrzyk dodatkowej gotówki pozwoli przeprowadzić od nowego roku w sumie inwestycje za ponad 15 milionów złotych!

Zdobyliśmy ponad 8 milionów złotych dofinansowań, dzięki temu wykonamy inwestycje za ponad 15 milionów złotych. Dlatego z pełną odpowiedzialnością i wielką radością mogę powiedzieć, że wreszcie w gminie Wolin ogłaszamy czas wielkich inwestycji – mówiła Ewa Grzybowska.

Mimo wielkiego sukcesu i ogromnych środków zgromadzonych na nowe inwestycje, wykonanie dotychczasowego budżetu nie było łatwe. Przedstawione kwoty niedoszacowania tylko w ramach kilku istotnych pozycji, to kwota łączna rzędu ok. 5 mln złotych. Wskazano np. brak zwrotu z wykonania oczyszczalni w Ostromicach, brak wpływu z tytułu tzw. opłaty wiatrakowej. Zbyt małe środki na gospodarkę odpadową. Brak zakładanego wpływu ze sprzedaży gruntów i dzierżaw. Ogromne środki trzeba było dołożyć do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i dojazd dzieci do przedszkoli. 

Trudny rok w obszarze finansów i budżetu nie przeszkodził nam jednak działać i myśleć pozytywnie. Podejmowaliśmy i podejmujemy niekiedy trudne decyzje, przesunięcia, czasowy instrument finansowego wsparcia, mniejsze środki w poszczególnych obszarach. Ale ani na moment nie straciliśmy z pola widzenia spraw najważniejszych. Od początku walczyliśmy skutecznie o dofinansowania, a zdobyte ponad 8 milionów złotych pozwoli wreszcie rozpocząć czas wielkich inwestycji w naszej gminie – nie kryła radości Burmistrz Wolina.

Rzeczywiście, plan inwestycyjny, który rozpocznie się od nowego roku na kwotę łączną ponad 15 milionów złotych robi wrażenie.