Burmistrz Golczewa informuje o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wysokiej Kamieńskiej, który odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC) 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Golczewie, z tytułem „działka nr …….” w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. Wszelkich informacji udzieli Państwu p. Monika Urbaniak zarówno telefonicznie – 91 32 25 139, oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie.