– Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców, zwracam do Państwa z apelem o pozostanie w domach i ograniczenie przemieszczania się do minimum – mówi Burmistrz Maciej Zieliński.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem oraz służbami Wojewody, które kontrolują nasze działania i wspólnie monitorujemy zaistniałą sytuację. Posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbywają się regularnie, gdzie wszystkie instytucje na bieżąco otrzymują wytyczne, na bazie których czuwają nad bezpieczeństwem na terenie Gminy Golczewo. Ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, że na terenie naszej gminy zostały wdrożone wszystkie procedury zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców. Zostały także przygotowane miejsca do odbycia kwarantanny dla tych osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie jej odbyć w swoim domu. Są to osoby zdrowe, które zostały zakwalifikowane do odbycia 14-dniowej kwarantanny – np. po powrocie z pracy za granicą. Ponadto zwracam się do mieszkańców naszej gminy o zachowanie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, higieny i profilaktyki przeciwko rozpowszechnianiu się koronawirusa. Pamiętajmy, że Nasze zdrowie jest najważniejsze, dbajmy o siebie i pozostańmy w domach – prosi Burmistrz Golczewa.