Informacje ogólne, te dotyczące inwestycji, stanu mienia komunalnego, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska i wielu innych zagadnień odnajdziemy w przedstawionym przez Burmistrz Ewę Grzybowską raporcie o stanie gminy za 2019 rok. To ostatni z dokumentów obrazujących sytuacje okolicznych samorządów publikowany w tym roku na łamach naszego portalu.