Przebudowa pięciu ulic, remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzywodziu, przebudowa parku, remont zejść na plażę, doposażenie placów zabaw to tylko kilka z 25 zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Gminę Dziwnów w projekcie budżetu na 2020 rok. Łącznie gmina zamierza wydać na ten cel ponad 15 mln złotych.

Co warte podkreślenia, z ponad 15 mln złotych zaplanowanych na inwestycje, gmina pozyskała 6,6 mln złotych środków zewnętrznych.