Rada Miejska w Dziwnowie jednogłośnie zdecydowała o uchwaleniu przyszłorocznego budżetu gminy na 2020 rok. Było o planowanych inwestycjach, jak i tych będących obecnie w realizacji. Łącznie gmina zamierza wydać na inwestycje ponad 15 mln złotych.

Tradycyjnie już, rozpoczęła się od sprawozdań z pracy burmistrza i przewodniczącej rady w okresie pomiędzy sesjami. Następnie zreferowano stan prowadzonych na terenie gminy inwestycji, podkreślając m.in. zakończenie prac przy remoncie ulicy Szkolnej w Międzywodziu oraz powstanie dwóch nowych toalet publicznych (w Dziwnowie i Międzywodziu – kolejne już w niedługim czasie będą w Łukęcinie i Dziwnówku).

Szczególnie ważnym punktem dzisiejszych obrad, było głosownie nad uchwałą budżetową dotyczącą finansów gminy w roku 2020. W poprzedzającym głosowanie wystąpieniu, Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, zwrócił uwagę na prowadzone przed jego przygotowaniem (budżetu) konsultacje. Jak wspomniał, potrzeb i propozycji było wiele, a każda z nich jest ważna oraz istotna dla rozwoju gminy, jednak ich wdrożenie musi być rozłożone w czasie. Prace nad budżetem nie były łatwe, ale jestem przekonany, że to, co planujemy w najbliższym roku, dalej będzie zmieniało Gminę Dziwnów, czyniąc z niej miejsce atrakcyjne dla turystów i wygodne dla mieszkańców – mówił burmistrz.

Jak wspomniała gminna skarbnik, p. Grażyna Madońska, projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Dziwnów na rok 2020 jednogłośnie. Burmistrz, dziękując za jednoznacznie pozytywny wynik głosowania, wyraził też nadzieję, że realizacja planów inwestycyjnych przebiegnie bez problemów i utrudnień.

źródło:
Krzysztof Zawiliński