12 radnych głosowało za budżetem Burmistrz Ewy Grzybowskiej. Oznacza to, że w przyszłym roku dla gminy rozpocznie się czas wielkich inwestycji. Realizacja zadań nie byłaby oczywiście możliwa, gdyby nie fakt pozyskania 8 mln złotych zewnętrznych dofinansowań.

– Zdobyliśmy ponad 8 milionów złotych dofinansowań, dzięki temu wykonamy inwestycje za ponad 15 milionów złotych. Dlatego z pełną odpowiedzialnością i wielką radością mogę powiedzieć, że wreszcie w gminie Wolin ogłaszamy czas wielkich inwestycji – mówiła Ewa Grzybowska.