66 mln złotych dochodów, przy 77 mln złotych deficytu – tak prezentuje się przyszłoroczny budżet Gminy Międzyzdroje. Radni zdecydowali się przyjąć projekt jednogłośnie. W trakcie ostatniej tegorocznej sesji harcerze z X szczepu „Gniazdo” ZHP  z Międzyzdrojów, przekazali na ręce Burmistrza betlejemskie światełko pokoju. Hasło tegorocznej 29. edycji brzmi „Światło, które daje moc”. 

Najważniejszą uchwałą w porządku obrad była uchwała budżetowa na 2020 rok. W budżecie zostały uwzględnione wszystkie wnioski radnych, które zgłaszali na posiedzeniach komisji. Budżet na 2020 rok zakłada dochody na poziomie ponad 66 mln, wydatki na poziomie 77 mln, a deficyt w granicach 11,3 mln złotych. Przed głosowaniem Burmistrz przedstawił sytuację finansową, w jakiej obecnie znajduje gmina. 

Głównymi gałęziami, których rozwój wyraźnie przyśpieszył w ostatnich 3 latach w naszej Gminie jest branża noclegowa i gastronomiczna. Widać zwiększone wpływy do budżetu właśnie z tych branży. Każdy wydatek jest kosztem innego i trzeba wybrać, co jest najważniejsze dla mieszkańca. Priorytetem są wydatki majątkowe, które zostają na lata. Ważny jest budżet obywatelski, ciekawe projekty, które będą w nowym roku realizowane i konieczność zwiększania środków finansowych na ten cel w kolejnych latach – powiedział Burmistrz Mateusz Bobek.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok.  Treść uchwał dostępna będzie na www.bip.miedzyzdroje.pl  w zakładce System Rada, a relację będzie można obejrzeć na stronie https://miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce „Sesje rady”.

źródło:
Joanna Ścigała
Rzecznik prasowy UM
w Międzyzdrojach
fot. Tomasz Krawczyk