dsc06096

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu gminy. Dochody samorządu wyniosą 51,9 mln złotych, natomiast wydatki 48,1 mln zł. Zaplanowana nadwyżka w kwocie 3,75 mln złotych zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.

Dziękuję, że Państwo pozytywnie przychyliliście się do zaproponowanego budżetu. Wszystko co udało się do tej pory osiągnąć to także dzięki Państwa wnioskom. Wszyscy wiemy jaka jest obecnie sytuacja gminy, myślę jednak że małymi krokami zbliżymy się do tego, żeby z tego wyjść – powiedział po głosowaniu burmistrz Stanisław Kuryłło.

Na koniec 2017 roku dług gminy ma wynieść 31,6 mln złotych. Przypomnijmy na koniec 2014 roku (w momencie rozpoczęcia nowej kadencji) wynosił on 39,1 mln złotych.