Polonia mieszkająca w Wielkiej Brytanii jest największą grupą obcokrajowców na Wyspach. Mniejszość ta liczy 905 tys. osób – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Do brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych wpłynęło i zostało pozytywnie rozpatrzonych jak dotąd pół miliona wniosków o status osoby osiedlonej. Dokument uprawnia do pozostania na Wyspach po brexitcie.

Jednocześnie jak donosi DGP, 396 tys. Polaków wciąż nie nie złożyło dokumentu do Home Office. Ich los po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie niepewny.

Czy to oznacza konieczność opuszczenia Wysp w najbliższych dobach? Otóż nie. Jak tłumaczy dziennik, mimo że brexit dokona się z końcem stycznia, przez kolejne 11 miesięcy obowiązywał będzie okres przejściowy, w którym zachowana zostanie swoboda przepływu osób pomiędzy UE a Wyspami.