W Powiecie Kamieńskim istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa pozwala na swobodnie korzystanie z profesjonalnej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego według kolejności zgłoszeń po umówieniu wizyty.