W ramach projektu ,,Bezpieczni mieszkańcy” edycja specjalna „Program Społecznik na ratunek”, Sołectwo Mechowo uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych. Dzięki przyznanym środkom zakupiono: ozonator, środki do dezynfekcji, maszyny do szycia oraz materiały, które będą wykorzystane do szycia maseczek.

Zakup sfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019/2021”. Dofinansowanie zostało pozyskane dzięki współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie z grupą nieformalną.

Uszyte maseczki są przekazywane seniorom sołectwa Mechowo i gminy Golczewo, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie, przychodni w Golczewie oraz lokalnym przedsiębiorcom. Jesteśmy dumni, że w naszej gminie jest tylu społeczników, należą się Wam wszystkim gromkie brawa!